8 Mayıs 2012 Salı

'Camiyi Tanıyalım' konusunu öğrencilerle bir camide işleyerek konunun en iyi şekilde kavranmasını sağlayabiliriz. Böylece öğrenciler caminin bölümlerini kendileri görerek öğrenirler. Eğer buna olanak yoksa derste görsel materyallere yer vererek konuyu öğrencilere anlatabilirz.


CAMİYİ TANIYALIM
  Müslümanların ibadet etmek amacıyla toplandıkları büyük yerlere cami, küçük yerlere ise mescit denir. Müslümanların ibadet yapmak için toplandıkları yer camilerdir. Camiler, İslamiyetin emir ve yasaklarını öğretmek ve bunlara uyulmasını sağlamak için kullanılır. Camide beraberce yapılan ibadet, yalnız başına yapılandan daha kıymetli ve daha sevaptır. Caminin iç ve dış bölümleri vardır.
                                           Caminin İç Bölümleri Şunlardır:

Caminin İçten Görünümü
   Camiler, bina olarak Mekke’ye, yani Kabe istikametine yöneltilmiştir. Üstü büyük kubbe ile örtülü olan mekana "kubbe altı" veya "merkez sahın" denir. Merkez sahının köşesinde, Kur’an-ı kerim okumak için biraz yüksekçe olarak yapılmış yerlere ise "sofa" adı verilir. Sahınların zemini mermer döşelidir. Buralarda namaz kılınacağı için üzerine halı serilir. Bazı yan sahınların yanlarında kapılar vardır. Cemaat dış avludan caminin içine bu kapılardan direk olarak girebilir.

1- Mihrap:
   Camilerde kıble yönünde bulunan ve imamın namaz kıldırırken durduğu girintili bölümdür.
2- Minber:
   Camilerde imamın cuma ve bayram hutbelerini okuduğu yüksekçe merdivenli yerdir.
3- Vaaz Kürsüsü:
   Camilerde vaaz verilen yüksekçe oturma yeridir.
   
Vaaz Kürsüsü
Mihrap
   
              
Minber

             Caminin Dış Bölümleri:
Caminin Dıştan Görünümü


1- Minare:
   Camilerin bitişiğinde ezan okunmak için kule şeklinde yüksek yapıdır.Şerefe, Alem, külah gibi bölümlerden oluşur.
2- Avlu:
   Camilerin ortasında kalan üstü açık, duvarlarla çevrili alandır
3- Şadırvan:
  Caminin avlusunda bulunan, abdest almak için düzenlenmiş bölümdür.

Minare


Avlu
Şadırvan

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder